fbpx

W czwartek 17 stycznia we współpracy z uniwersyteckim stowarzyszeniem GMUM została zorganizowana konferencja dotycząca Machine Learningu. Było to pierwsze tego rodzaju spotkanie, mające na celu zapoznanie specjalistów z Nokia TC Kraków z ekspertami GMUM oraz znalezienie wspólnej ścieżki w zakresie Machine Learningu.

Nawiązanie nici porozumienia i wymiana doświadczeń w tym zakresie pomiędzy Nokią a GMUM, jest ważnym krokiem dla obydwu jednostek – następuje tu wymiana naukowo-doświadczalnych spostrzeżeń Teamu GMUM z realnymi problemami napotykanymi w Centrum Technologicznym Nokii. Dla obu instytucji taka współpraca jest ogromnie korzystna – dzięki świeżemu spojrzeniu środowiska akademickiego na to, w jaki sposób ML może być wykorzystywany w rozwiązywaniu problemów, które napotykają specjaliści z R&D Kraków.

Konferencję otworzyli najważniejsi przedstawiciele obu instytucji – Krzysztof Persona, Dyrektor Krakowskiego Centrum Technologicznego Nokii oraz prof. Dr hab. Jacek Tabor, inicjator oraz opiekun stowarzyszenia GMUM. Wśród poruszonych na wydarzeniu tematów znalazły się aspekty związane z testowaniem oprogramowania, szybszą i bardziej efektywną detekcją błędów, wykorzystywania Machine Learningu w klastrowaniu i wypełnianiu obrazów oraz wiele innych.

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele stowarzyszenia GMUM oraz pracownicy Nokia TC Kraków i TC Wrocław. Mamy nadzieję, że wydarzenie Machine Learning workshop było zapoczątkowaniem długotrwałej współpracy oraz, że jeszcze niejednokrotnie spotkamy się, aby razem dyskutować na wspólne tematy.