WYBIERZ SWOJĄ ŚCIEŻKĘ ROZWOJU! 

Nokia stale się rozwija.
W procesie rekrutacji nieustannie pozyskujemy osoby zarówno kończące studia, jak i posiadające już doświadczenie zawodowe.
Dbamy o rozwój każdej z wymienionych grup. 

 


Nowozatrudnione osoby zapoznają się z naszą firmą, produktami, technologiami w procesie „Induction Path”. Świeżo upieczeni absolwenci studiów uczestniczą w licznych szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych pogłębiających wiedzę techniczną i rozwijających kompetencje miękkie. W zależności od predyspozycji i wyboru, osoby posiadające już pewien staż rozwijają się obejmując stanowiska w ramach ścieżki kariery - eksperckiej lub menedżerskiej.

Program rozwoju kompetencji menedżerskich realizowany jest w ramach projektów „Future Leaders” (rozwój talentów), „Licence to Lead” (dedykowany nowomianowanym menedżerom) oraz „Talent Watch” (rozwój talentów na poziomie całej firmy).
 

Kompetencje eksperckie wspieramy poprzez szkolenia, zespołowe sesje coachingowe oferowane przez ekspertów z danej dziedziny oraz transfer kompetencji pomiędzy lokalizacjami na świecie (możliwość wyjazdów zagranicznych). Pracujemy z największymi światowymi autorytetami w zakresie technologii, jak i metodyk projektowych.
 

Ponadto intensywnie rozwijamy również swoich ekspertów i trenerów wewnętrznych. Programy „More than Expert” i „Train the Trainers” wspierają kompetencje eksperckie, które pozwalają naszym pracownikom budować technologię jutra.