TESTY

W Centrum Technologicznym Nokii w Krakowie tworzone są nowe produkty dla różnych generacji sieci komórkowych – 3G, 4G oraz 5G. Są to między innymi takie elementy sieci komórkowych, jak stacje bazowe czy też elementy sieci komórkowej służące do zarządzania siecią komórkową przez operatora.
 


Stawiamy duży nacisk na to, aby nasze produkty były właściwie zaprojektowane, zarówno od strony sprzętowej, jak i programowej. W związku z tym Centrum Nokii w Krakowie posiada duże laboratoria, w których znajdują się urządzenia mobilnych sieci różnych technologii oraz sprzęt umożliwiający ich testowanie. Bardzo ważny jest dla nas również aspekt weryfikacji i zapewnienia odpowiedniej jakości. Dlatego w naszym centrum pracują najlepsi specjaliści z różnych dziedzin testowania systemów mobilnych, m.in.:

 • testerzy komponentów poszczególnych urządzeń
 • testerzy integrujący i weryfikujący od strony sprzętowej i programowej
 • testerzy systemowi weryfikujący interfejsy produktów i interakcje z innymi elementami systemów mobilnych
 • testerzy radiowi weryfikujący urządzenia od strony RF-owej (ang. Radio Frequency)
 • testerzy wydajności i pojemności nowych produktów
 • testerzy wdrożeniowi weryfikujący dane produkty dla konkretnych operatorów


Projekty realizowane w Krakowie są oparte o standard LTE (Long Term Evolution) oraz LTE-Advanced, w obu technologiach dostępu, zarówno FDD (Frequency Division Duplex), jak i TDD (Time Division Duplex). W ramach projektów rozwijane są stacje bazowe sieci komórkowych dla wielu operatorów, którzy mają potrzebę pokrycia zasięgiem mobilnego systemu LTE:

 • duży teren (np. miasto, tereny wiejskie) – stacje bazowe (tzw. eNodeB w systemie LTE) dla komórek Macro
 • średni teren (np. centrum miasta, rynek) – eNodeB dla komórek Micro, te stacje bazowe są wyposażone również w moduły WiFi oraz Bluetooth
 • mały teren (np. budynek) – eNodeB dla komórek Pico, te stacje bazowe mają również moduły WiFi oraz Bluetooth


Do weryfikacji elementów sieci komórkowej używamy różnego rodzaju urządzeń mobilnych dostępnych na rynku (np. smartfony, dongle, itp.), mierników laboratoryjnych (np. analizatory spektrum sygnału radiowego, oscyloskopy, itp.), wirtualizacji (wirtualizacja stacji bazowych oraz innych elementów sieci komórkowych) czy też symulatorów. W oddziale Nokii w Krakowie rozwijane są symulatory nowej technologii, które umożliwiają generowanie wielu połączeń oraz odzwierciedlenie różnych modeli ruchu (symulacja normalnych zachowań klientów operatorów używających sieci komórkowej – ich mobilność, rozmowy głosowe, korzystanie z Internetu, portali społecznościowych itp.).

Nasz zespół specjalistów od testowania stosuje najnowsze techniki pracy przy produkcji HW i SW, są to techniki Agile, Scrum, Kanban, Kaizen oraz metodologia Lean Six Sigma. Techniki te nie tylko zapewniają weryfikowanie na czas produktów, ale również pozwalają na wprowadzanie usprawnień poprawiających jakość pracy testerów czy też jakość produktów, które testujemy w Krakowie, jak i w całej Nokii. Dużą rolę we wprowadzaniu usprawnień ma automatyzacja procesów oraz eliminowanie nieefektywnej pracy. W tym celu rozwijamy narzędzia automatyzujące testy, jak również inne aspekty pracy inżynierów Nokii w Krakowie, są to:

 • biblioteka funkcji zbudowana w oparciu o język programowania Python (Robot Framework)
 • biblioteka w oparciu o język programowania Perl
 • Jenkins – narzędzie do ciągłej integracji, uruchamiania automatycznych testów

 

W ośrodku w Krakowie na co dzień pracuje ponad 200 specjalistów w dziedzinie testowania, testerów integrujących i weryfikujących produkty Nokii, architektów testowania urządzeń oraz automatyzacji. Dzięki zaangażowaniu całego zespołu w Krakowie, Nokia z sukcesem dostarcza rozwiązania systemów telekomunikacyjnych dla operatorów telefonii komórkowych, a co za tym idzie do miliardów ludzi na całym świecie.