TELEKOMUNIKACJA

Centrum Technologiczne Nokia Networks w Krakowie jest odpowiedzialne za tworzenie rozwiązań dla produktów sieci komórkowych 3G i 4G, skierowanych do klientów rozsianych po całym świecie.
 


W krakowskim centrum główny nacisk kładziemy z jednej strony na radiowe stacje bazowe odpowiedzialne za bezpośrednią komunikację z telefonami komórkowymi, z drugiej natomiast na dalszą część sieci komórkowej. 
 

Zadania stawiane radiowej stacji bazowej to:

 • maksymalne skrócenie czasu potrzebnego na przyjęcie i obsługę kolejnego zgłoszenia użytkowania do serwisów świadczonych przez sieć komórkową,
 • zapewnienie jak największej mobilności użytkownikom w sposób dla nich niezauważalny, z zapewnieniem wysokiej jakości usług,
 • obsługa coraz większej ilości ruchu transmisji danych, przekazywanych pomiędzy użytkownikami lub serwisami, przy pomocy inteligentnych telefonów komórkowych tzw. ‘smart phones’,
 • zapewnienie maksymalnej przepustowości transmisji danych dla każdego z obsługiwanych połączeń,
 • nieustanne zwiększanie pojemności systemu, celem wzrostu ilości jednocześnie obsługiwanych połączeń przez pojedynczą stację bazową,
 • bezawaryjność i łatwość obsługi systemu działającego w tzw. środowisku ‘real time’,
 • odporność na niekorzystne warunki pogodowe takie jak wysoka lub niska temperatura,
 • obniżanie wagi, rozmiaru oraz poboru mocy.


Złożoność techniczna powyższych zagadnień wymaga zarówno wiedzy kierunkowej, jak i odpowiedniej organizacji pracy.

Obecnie realizowane projekty są oparte o 3GPP LTE (Long Term Evolution) standard wraz z obowiązującymi rozszerzeniami do rozwiązań typu ‘Advanced’ tzw. LTE-Advanced, zarówno w technologii dostępowej w dziedzinie częstotliwości FDD (Frequency Division Duplex), jak i w dziedzinie czasu TDD (Time Division Duplex).
 

Rozwiązania typu Advanced:

 • Carrier Aggregation - transmisja, w której rozłączna cześć danych jest przekazywana do użytkownika na rożnych częstotliwościach niesąsiadujących ze sobą,
 • zaawansowane MIMO – zwielokrotnienie ilości anten nadawczych i odbiorczych zarówno po stronie stacji bazowej, jak i telefonu,
 • CoMP +eICIC – zaawansowane techniki dynamicznej koordynacji transmisji/odbioru z użyciem kilku sąsiadujących stacji bazowych, włączając w to koordynację wzajemnych zakłóceń. Wymagają pełnego zaangażowania wszystkich zespołów domenowych, istniejących w naszym ośrodku od początku, czyli specyfikacji wymagań produktu lub funkcjonalności, poprzez jego implementacje, testy wraz z uruchomieniem u klienta.


W najbliższym czasie, w ramach zmian w standardzie 3GPP LTE, planowane są kolejne rozszerzenia, które będą wprowadzać:

 • AAS, czyli aktywne anteny wraz z kierunkowaniem strumienia mocy tylko w stronę użytkownika tzw. Beamforming,
 • zwiększenie ilości Carrier Aggregation celem uzyskania pasm o szerokości 100MHz i więcej,
 • wprowadzenie współpracy pomiędzy LTE i WiFi wraz z możliwością dzielenia danych użytkownika pomiędzy obie technologie,
 • Dual Connectivity - wprowadzenie możliwości zwiększenia przepustowości transmisji danych poprzez równoczesne połączenie telefonu, do dwóch lub więcej stacji bazowych (efektywna utylizacja zasobów radiowych).


Centrum Nokii w Krakowie jest również zaangażowane w projekty telefonii komórkowej 5 generacji –  5G, która jest dopiero we wstępnej fazie definiowania wizji, symulacji, implementacji i testów zatwierdzonych prototypów.