Nokia Kraków

C++ developer

L1 RD WRO

Tworzymy, dostarczamy i utrzymujemy komponenty SW L1 wielokrotnego użytku, efektywne kosztowo i wysokiej jakości.

Obejmuje to:
– Dostarczanie R&D oraz wytycznych dotyczących przyjęcia i integracji produktów dla komponentów L1 SW
– Wybór dostawców i współpracowników dla komponentów L1 SW
– Tworzenie najlepszych w swojej klasie zasad i metod projektowania w celu zapewnienia jakości, terminowości i ciągłości dostaw komponentów L1 SW.
– Główna odpowiedzialność za rozwój Airscale/K2 (ABIA, VRAN) w obszarach LTE L1 FDD oraz 4G/5G L1 for vRAN, wraz Area Product Ownerem, produktyzacją i działaniami w tym obszarze.

L2 SW1 & L2 SW2

Warstwa druga (ang. Layer 2) jest mózgiem technologii 5G. Programiści z naszego działu współtworzą oprogramowanie odpowiadające za transmisję pakietów danych po sieci komórkowej w tej najnowszej technologii mobilnej. Nasz software w ciągu milisekundy podejmuje decyzje o przyznaniu dostępu do medium dziesiątkom telefonów równocześnie. Tworzymy go w technologii C++, jednocześnie integrując się każdego dnia z setkami commitów z tego i innych komponentów. Oprócz pisania kodu nasi programiści tworzą testy komponentowe, biorą udział w peer-reviews, tworzą zespoły scrumowe oraz wirtualne zespoły (feature teams) zorientowane na dostarczenie nowych funkcjonalności dla dziesiątek tysięcy stacji bazowych używanych przez operatorów telekomunikacyjnych na całym świecie. Wszystko po to by użytkownicy smartfonów, zautomatyzowane systemy przemysłowe a także urządzenia Internetu rzeczy mogły się cieszyć jeszcze szybszym i bardziej niezawodnym transferem danych z wykorzystaniem sieci 5G.

L3 SW2

Warstwa trzecia (ang. Layer 3, L3) czyli Control Plane jest warstwą kontrolną stacji bazowej 5G (gNB) odpowiadającą za obsługę połączeń wykonywanych przez urządzenia abonenckie (np. smartfony), ich konfigurację oraz zarządzanie nimi (np. możliwość przemieszczania się między stacjami bazowymi). Nasi inżynierowie współtworzą zarówno wymagania i oprogramowanie, jak również testy (jednostkowe, komponentowe, funkcjonalne) potrzebne do dostarczania nowych funkcji operatorom. Dodatkowo zapewniamy wsparcie techniczne dla klientów przy wdrażaniu naszych rozwiązań. Oprogramowanie dla stacji bazowych tworzymy i rozwijamy w języku C++. Do testowania używamy takich języków jak Python/C++/TTCN-3. Do zarządzania zmianami w oprogramowaniu używamy szerokiej gamy narzędzi, m.in. Git/Gerrit/Jenkins/Jira. Nasze oprogramowanie rozwijamy iteracyjnie w oparciu o metodologię Agile/Scrum.
W naszych zespołach mamy dobrze rozwinięty program wdrożeniowy pozwalający na szybkie rozpoczęcie samodzielnej pracy.

L3 SIM

Nasza grupa inżynieryjna oznaczona kodowo ‘L3 SIM ’ zajmuje się tworzeniem i testowaniem oprogramowania w stacjach bazowych telefonii komórkowej, przede wszystkim odpowiedzialnego za zestawianie połączeń do i z telefonów, zarówno w standardzie LTE, jak i 5G. Do testowania oprogramowania wykorzystujemy symulatory innych elementów sieci komórkowej, z którymi współpracuje stacja bazowa. Część inżynierów z naszego zespołu pracuje nad rozwojem wspomnianych narzędzi testowych, stąd w naszej nazwie grupy inżynieryjnej nazwa ‘SIM’. Tworzymy produkty symulatorowe potrzebne do symulacji terminali użytkowników (User Equipments), głowic radiowych (Radio Units) oraz całych elementów sieci komórkowej (gNB, eNB, MME, PGW, SGW, eNB).
Natomiast ‘L3’ (ang. Layer3) w nazwie, to kodowy skrót warstwy kontrolującej proces nawiązywania połączeń, czyli Control Plane. Warstwa kontrolująca stacje bazowe 5G (gNB) oraz 4G (eNB) zajmuje się konfiguracją oraz zarządzaniem połączeniami z urządzeniami abonenckimi (smartfony, IoT urządzenia, etc). Nasi inżynierowie współtworzą wymagania i oprogramowanie, jak również testy (jednostkowe, komponentowe, funkcjonalne) potrzebne do dostarczania nowych funkcji operatorom. Dodatkowo zapewniamy wsparcie techniczne dla klientów przy wdrażaniu naszych rozwiązań.
W pracy nasi inżynierowie korzystają z języków oprogramowania – przede wszystkim C++/Python/TTCN-3/Erlang. Do zarządzania zmianami w oprogramowaniu używamy narzędzi, m.in. Git/Gerrit/Jenkins/Jira. Nasze oprogramowanie rozwijamy iteracyjnie w oparciu o metodologię Agile/Scrum. W naszym zespole mamy inżynierów z różnym stażem, od weteranów telekomunikacji z 10-cio czy 20-to letnim stażem po niedawno zatrudnionych. W naszych zespołach mamy przygotowane efektywne programy wdrażania nowych pracowników pozwalające na szybkie rozpoczęcie samodzielnej pracy.