Nokia Kraków

Współpraca z uczelniami

W krakowskim Centrum Badawczo-Rozwojowym jesteśmy otwarci na budowanie relacji w lokalnym ekosystemie. Kładziemy istotny nacisk zarówno na współpracę z uczelniami, jaki i szkołami.

Regularnie realizujemy wspólne projekty z:

 • Akademią Górniczo-Hutniczą,
 • Uniwersytetem Jagiellońskim,
 • Politechniką Krakowską,
 • Politechniką Śląską,
 • Technikum Łączności nr 14.

Wiemy, że wymiana doświadczeń i przenikanie się wiedzy z biznesem niesie ze sobą obopólne korzyści. Studenci mają możliwość dotknąć najnowszych technologii, z którymi my pracujemy na co dzień. My natomiast możemy odkryć wyróżniające się osoby i dać im szansę rozpoczęcia pracy właśnie u nas.

Do tej pory formy współpracy wyglądały następująco:

 • prowadzimy wykłady na uczelniach,
 • wspieramy lub w całości prowadzimy przedmioty obieralne przez studentów o tematyce: LTE 4G/5G,
 • prowadzimy kursy programowania w językach C++, Python, FPGA oraz programowanie w systemach czasu rzeczywistego,
 • zbudowaliśmy laboratorium LTE, które jest wykorzystywane na powyższych kursach,
 • organizujemy warsztaty programistyczne dla dziewcząt ze szkół średnich, w celu propagowania zawodu inżyniera wśród kobiet,
 • w 2018 roku otworzyliśmy lokalną sieć LTE do celów demonstracyjno-naukowych, która obejmuje teren Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH,
 • wspieramy realizację prac dyplomowych naszych pracowników, istnieje także możliwość realizacji prac przez studentów, którzy nie są naszymi pracownikami, a potrzebują zaplecza telekomunikacyjnego do realizacji praktycznej części swojej pracy.

Dodatkowo nasze centrum jest otwarte na wszelkiego rodzaju naukowe i szkolne inicjatywy.  Chętnie zapraszamy wycieczki szkolne i koła studenckie do zwiedzana naszego rozległego laboratorium telekomunikacyjnego. Oprócz tego co roku organizujemy w naszym centrum letnie praktyki oraz kilka razy w roku prowadzimy spotkania pod szyldem Nokia Academy.

Zachęcamy naszych studiujących pracowników do ukończenia pełnych studiów, dlatego oferujemy im zatrudnienie w niepełnym wymiarze, w elastycznych godzinach oraz umożliwiamy realizację części prac dyplomowych w ramach obowiązków zawodowych.