Nokia Kraków

Projekty Unijne – POIR. 1.1.1

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

1. Opracowanie innowacyjnych w skali świata funkcjonalności w celu zastosowania nowatorskich rozwiązań w zakresie Internetu Rzeczy (IoT)

W dniu 11.09.2017r. została podpisana Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0873/16-00 pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. na realizacje projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych w skali świata funkcjonalności w celu zastosowania nowatorskich rozwiązań w zakresie Internetu Rzeczy (IoT)” w ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Planowany Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych w skali świata rozwiązań dla stacji bazowych w obszarach o bardzo dużej intensywności użytkowników lub/i urządzeń. Jest to istotne wyzwanie rynku telekomunikacyjnego w zakresie intensywności użytkowania sieci, którym z jednej strony jest coraz większa liczba urządzeń na danym obszarze a z drugiej bardzo duża ilość użytkowników na małych obszarach. Zagadnieniem przewidzianym do opracowania w ramach Projektu jest stworzenie prototypowych rozwiązań w zakresie LTE-Narrow Band lub LTE-Machine umożliwiających komunikację sieci LTE urządzeń korzystających z wąskiego pasma częstotliwości radiowych, zwiększenie ilości urządzeń IoT na komórkę nadawczo-odbiorczą (celle) stacji bazowej LTE, zwiększenie zasięgu oraz niezawodności transmisji radiowych, wsparcie rozwiązań IoT przez wybrane moduły systemowe i moduły radiowe oraz rozwój funkcjonalności modemów IoT oraz rozwiązania E2E. Osiągnięcie celów Projektu będzie możliwe dzięki bogatemu doświadczeniu NSN w B+R, zaangażowaniu wyspecjalizowanej kadry B+R, doskonałej znajomości rynku i posiadaniu odpowiednich zasobów technicznych. Projekt realizowany będzie w okresie 01.2017-06.2019.

Wartość projektu: 28 864 566,81 PLN

Udział Unii Europejskiej: 12 225 705,30 PLN

2. Przeprowadzenie zaawansowanych prac B+R w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań dot. hardware i software dla sieci 5G Standalone, mających na celu rozwój unikatowych technologii i aplikacji, znaczną poprawę jakości mobilnego połączenia internetowego oraz umożliwienie wykorzystania niezagospodarowanych dotychczas pasm radiowych.

W dniu 22.05.2019 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0765/18-00 pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. na realizacje projektu pt. „Przeprowadzenie zaawansowanych prac B+R w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań dot. hardware i software dla sieci 5G Standalone, mających na celu rozwój unikatowych technologii i aplikacji, znaczną poprawę jakości mobilnego połączenia internetowego oraz umożliwienie wykorzystania niezagospodarowanych dotychczas pasm radiowych.”

Projekt polega na realizacji określonego zestawu innowacyjnych w skali świata rozwiązań dla systemu 5G Standalone. Jest to odpowiedz na istotne wyzwania rynku telekomunikacyjnego w zakresie umożliwienia funkcjonowania systemów M2M, IoT i zwiększenia przepustowości sieci i przesyłu danych wraz ze zwiększeniem niezawodności mobilnego połączenia internetowego. Technologia opracowywana w ramach projektu skierowana będzie do największych operatorów sieci mobilnych w Polsce i Europie, a jej wdrożenie nastąpi nie później niż 3 lata od zakończenia projektu. Głównym problemem technologicznym, w przypadku planu opracowania prawidłowo funkcjonującej sieci 5G Standalone jest konieczność utworzenia wielu nowych rozwiązań w sieci od podstaw, ze względu na nowe wymagania stawiane sieciom bezprzewodowym. Konsekwencją tego jest konieczność przeprowadzenia kompleksowych prac B+R obejmujących rozwiązania z obszaru hardware i software, które dodatkowo będą wpisywać się w wymagania stawiane przez standardy 3GPP. Zagadnienia przewidziane do opracowania w ramach projektu obejmują prace B+R w obszarze:

1) badań przemysłowych z zakresu opracowania architektury warstwy hardware

2) prac rozwojowych z zakresu: przygotowania warstwy kontrolnej do obsługi połączeń w 5G Standalone po stronie software oraz m.in. opracowania cyfrowych komponentów stacji bazowych oraz usprawnienia zarządzania połączeniem użytkownika, rozwoju funkcjonalności oraz zestawienia połączenia do warstwy L3 dla 5G Standalone ze wszystkimi opracowanymi innowacjami. Osiągnięcie celu będzie możliwe dzięki bogatemu doświadczeniu NSN, zaangażowaniu wyspecjalizowanej kadry B+R, doskonałej znajomości rynku i posiadaniu zasobów technicznych. Projekt realizowany będzie w okresie 12.2018-09.2020.

Wartość projektu: 35 900 916,98 PLN

Udział Unii Europejskiej: 14 982 452,09 PLN

3. Opracowanie innowacyjnego i hybrydowego rozwiązania dla sieci mobilnej LTE i 5G.

W dniu 14.05.2020 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-1282/19-00 pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. na realizacje projektu pt. „Opracowanie innowacyjnego i hybrydowego rozwiązania dla sieci mobilnej LTE i 5G.”

Projekt polega na wprowadzeniu innowacyjnego w skali Polski i świata rozwiązania hybrydowego umożliwiającego wdrożenie technologii 5G przy użyciu istniejącej infrastruktury LTE.

Jest to odpowiedź na istotne wyzwania rynku telekomunikacyjnym w zakresie zwiększenia skali wdrożenia sieci 5G przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów implementacji, maksymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów i osiągnięciu pozytywnego wpływu na środowisko. Planowane do opracowania rozwiązanie dzięki integracji i wzajemnym uzupełnianiu się sieci SingleRAN i 5G, będzie charakteryzować się uniwersalnością (możliwe do wykorzystania dla wszystkich częstotliwości sieci), pozwoli na maksymalne wykorzystanie obecnych zasobów sieciowych i przyczyni się do zmniejszenia energochłonności i materiałochłonności.

Opracowana technologia skierowana będzie do największych operatorów sieci komórkowych w Polsce i na świecie, a jej wdrożenie nastąpi nie później niż 3 lata od zakończenia projektu. Konsekwencją jest potrzeba przeprowadzenia kompleksowych prac B+R obejmujących rozwiązania z obszaru hardware i software. Prace B+R obejmą badania przemysłowe, w trakcie których zostanie pozyskana nowa wiedza w zakresie opracowania architektury oprogramowania w ramach wspólnej platformy sprzętowej technologii LTE i 5G i zmian, które powinny nastąpić w obszarze sprzętowym. W zakresie prac rozwojowych zostaną opracowane innowacyjne na skalę świata funkcjonalności oraz ich integracja w jedno rozwiązanie na poziomie oprogramowania oraz sprzętu.

Opracowanie innowacyjnego produktu będzie możliwe dzięki bogatemu doświadczeniu NSN, zaangażowaniu wyspecjalizowanej kadry B+R i podwykonawcy, doskonałej znajomości rynku i posiadaniu niezbędnych zasobów technicznych. Projekt realizowany będzie w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2021.

Wartość projektu: 35 272 008,27 PLN

Udział Unii Europejskiej: 15 962 182,87 PLN

Kamil Gucwa
Telefon: +48 608547395
[email protected]