Nokia Kraków

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Zobacz jak robimy CSR w Krakowie

Tworzymy technologie, które pomagają światu działać wspólnie. W naszym Centrum Technologicznym realizujemy globalną strategię zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym. Naszym celem jest zapewnienie długofalowego pozytywnego wpływu na społeczności i środowisko, w których działamy. Prowadzimy etyczny biznes polegający na dbałości o naszych pracowników i kontrahentów, współpracy z jednostkami akademickimi oraz organizacjami pożytku publicznego.

Nasze zaangażowanie opiera się o:

Wspieranie rozwoju zawodowego pracowników przy wsparciu ich zdrowia i życia rodzinnego

Wspieranie społeczności lokalnej i organizacji pożytku publicznego

Wspieranie różnorodności i inkluzywności

Wspierająca kultura pracy

Zrównoważona produkcja i troska o środowisko naturalne

Dzielenie się wiedzą

Wzmocnienie pozycji kobiet