Nokia Kraków

Nokia Poland Pride

Nokia Poland Pride to Grupa Pracownicza (Employee Resource Group /ERG) powstała w 2022 roku w Nokia Poland. Jej głównym celem jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla osób LGBT+, która pozwoli im się otworzyć i być sobą.

W pracy spędzamy około 1/3 naszego czasu, bardzo ważne jest, aby czuć się w niej dobrze. Ta grupa to nie tylko otwarta przestrzeń dla społeczności LGBT+. Chcemy również edukować ludzi, chcemy prowadzić dyskusje na temat naszej społeczności i problemów, z którymi się borykamy, chcemy odpowiedzieć na jak najwięcej pytań naszych kolegów i koleżanek.

Główne wydarzenia w 2022 roku:

  • Spotkanie Safe Space dla społeczności LGBT+, comiesięczne spotkania, na których rozmawiamy o problemach i dzielimy się doświadczeniami.
  • Pride Talks, dzielenie się doświadczeniami społeczności z pracownikami Nokia Poland.
  • Wsparcie zespołu People: szkolenia z zakresu włączania i różnorodności dla Line Managerów, pomoc przy procedurach nowoprzyjętych pracowników, onboarding i inne działania zlecone przez zespół HR lub pracowników.
  • Współpraca z organizacjami zewnętrznymi: Proud at Work, Kultura Równości, ERGs z innych firm.
  • Widczność jako społeczność w Nokia Poland: naklejki, smycze, plakaty.