Nokia Kraków

Software Test Engineer

MN RAN Pz KRK

MN L2 SW1 KRK & MN L2 SW2 KRK

Warstwa druga (ang. Layer 2) jest mózgiem technologii 5G. Programiści z naszego działu współtworzą oprogramowanie odpowiadające za transmisję pakietów danych po sieci komórkowej w tej najnowszej technologii mobilnej. Nasz software w ciągu milisekundy podejmuje decyzje o przyznaniu dostępu do medium dziesiątkom telefonów równocześnie. Tworzymy go w technologii C++, jednocześnie integrując się każdego dnia z setkami commitów z tego i innych komponentów. Oprócz pisania kodu nasi programiści tworzą testy komponentowe, biorą udział w peer-reviews, tworzą zespoły scrumowe oraz wirtualne zespoły (feature teams) zorientowane na dostarczenie nowych funkcjonalności dla dziesiątek tysięcy stacji bazowych używanych przez operatorów telekomunikacyjnych na całym świecie. Wszystko po to by użytkownicy smartfonów, zautomatyzowane systemy przemysłowe a także urządzenia Internetu rzeczy mogły się cieszyć jeszcze szybszym i bardziej niezawodnym transferem danych z wykorzystaniem sieci 5G.

MN L3 SW2 KRK

Warstwa trzecia (ang. Layer 3, L3) czyli Control Plane jest warstwą kontrolną stacji bazowej 5G (gNB) odpowiadającą za obsługę połączeń wykonywanych przez urządzenia abonenckie (np. smartfony), ich konfigurację oraz zarządzanie nimi (np. możliwość przemieszczania się między stacjami bazowymi). Nasi inżynierowie współtworzą zarówno wymagania i oprogramowanie, jak również testy (jednostkowe, komponentowe, funkcjonalne) potrzebne do dostarczania nowych funkcji operatorom. Dodatkowo zapewniamy wsparcie techniczne dla klientów przy wdrażaniu naszych rozwiązań. Oprogramowanie dla stacji bazowych tworzymy i rozwijamy w języku C++. Do testowania używamy takich języków jak Python/C++/TTCN-3. Do zarządzania zmianami w oprogramowaniu używamy szerokiej gamy narzędzi, m.in. Git/Gerrit/Jenkins/Jira. Nasze oprogramowanie rozwijamy iteracyjnie w oparciu o metodologię Agile/Scrum.
W naszych zespołach mamy dobrze rozwinięty program wdrożeniowy pozwalający na szybkie rozpoczęcie samodzielnej pracy.

MN RF RD PL

MN RAN L3 SIM KRK

Nasza grupa inżynieryjna oznaczona kodowo ‘L3 SIM ’ zajmuje się tworzeniem i testowaniem oprogramowania w stacjach bazowych telefonii komórkowej, przede wszystkim odpowiedzialnego za zestawianie połączeń do i z telefonów, zarówno w standardzie LTE, jak i 5G. Do testowania oprogramowania wykorzystujemy symulatory innych elementów sieci komórkowej, z którymi współpracuje stacja bazowa. Część inżynierów z naszego zespołu pracuje nad rozwojem wspomnianych narzędzi testowych, stąd w naszej nazwie grupy inżynieryjnej nazwa ‘SIM’. Tworzymy produkty symulatorowe potrzebne do symulacji terminali użytkowników (User Equipments), głowic radiowych (Radio Units) oraz całych elementów sieci komórkowej (gNB, eNB, MME, PGW, SGW, eNB).
Natomiast ‘L3’ (ang. Layer3) w nazwie, to kodowy skrót warstwy kontrolującej proces nawiązywania połączeń, czyli Control Plane. Warstwa kontrolująca stacje bazowe 5G (gNB) oraz 4G (eNB) zajmuje się konfiguracją oraz zarządzaniem połączeniami z urządzeniami abonenckimi (smartfony, IoT urządzenia, etc). Nasi inżynierowie współtworzą wymagania i oprogramowanie, jak również testy (jednostkowe, komponentowe, funkcjonalne) potrzebne do dostarczania nowych funkcji operatorom. Dodatkowo zapewniamy wsparcie techniczne dla klientów przy wdrażaniu naszych rozwiązań.
W pracy nasi inżynierowie korzystają z języków oprogramowania – przede wszystkim C++/Python/TTCN-3/Erlang. Do zarządzania zmianami w oprogramowaniu używamy narzędzi, m.in. Git/Gerrit/Jenkins/Jira. Nasze oprogramowanie rozwijamy iteracyjnie w oparciu o metodologię Agile/Scrum. W naszym zespole mamy inżynierów z różnym stażem, od weteranów telekomunikacji z 10-cio czy 20-to letnim stażem po niedawno zatrudnionych. W naszych zespołach mamy przygotowane efektywne programy wdrażania nowych pracowników pozwalające na szybkie rozpoczęcie samodzielnej pracy.

MN RF Pz Product CI

MN RF Pz Product CI jest odpowiedzialny za produkty Nokia Radio, integrację i weryfikację RF, w szczególności za integrację i weryfikację pakietów oprogramowania składających się z różnych komponentów, takich jak RFSW, L1-Low SW i SoC. Aby zapewnić oczekiwaną jakość oprogramowania i sprzętu oraz sprostać wymaganiom klientów skupiamy się na pełnej automatyzacji testów. Do integracji i automatyzacji testów używamy głównie Pythona oraz różnych narzędzi wspierających, takich jak Git, Gerrit, Jenkins czy Jira. Działamy w metodyce Agile dostosowanej do dużych skalowanych zespołów. Wspieramy również zespoły klientów i zapewniamy szybką reakcję w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek problemu w sieci. Mamy również dobrze rozwinięty program onboardingowy dla nowych inżynierów.