Nokia Kraków

Elastyczna praca

Sytuacja covidowa sprawiła, że musieliśmy stać się bardziej elastyczni, jeśli chodzi o sposób naszej pracy. Działania te mają charakter globalny i będą dotyczyć wszystkich pracowników Nokii na świecie.  Wejdą one w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Czego możemy się spodziewać?

Plan działania został stworzony w oparciu o wnioski wyciągnięte w trakcie trwania pandemii, ale także od samych pracowników, w specjalnie stworzonej ankicie. 

91% respondentów uznało, że zachowało lub zwiększyło swoją produktywność w czasie pracy w domu. Średnio respondenci stwierdzili, że chcą pracować zdalnie od dwóch do trzech dni w tygodniu, w porównaniu ze średnią dwóch dni przed pandemią, przy czym 81% nadal woli przychodzić do biura przynajmniej na część czasu w ciągu tygodnia pracy, aby współpracować i utrzymywać kontakty z kolegami.

Co więcej?

Planowane są zmiany w przestrzeniach biurowych, tak aby lepiej odzwierciedlały warunki pracy po pandemii. W wielu lokalizacjach do 70% powierzchni biurowej zostanie przeznaczone na pracę zespołową i spotkania, a mniej miejsca zostanie zarezerwowane na przestrzenie do pracy wymagającej koncentracji. 

 

Do końca 2021 roku Nokia planuje również uruchomienie rozwiązania smart office, umożliwiającego pracownikom rezerwację miejsc pracy i udogodnień biurowych, a także zestawów narzędzi i przewodników mających na celu pomoc menedżerom i zespołom w tworzeniu lepszych, bardziej elastycznych i zrównoważonych modeli pracy.