Nokia Kraków

Cykl warsztatów „5G: from zero to hero”

Spotkanie informacyjne

Chęć uczestnictwa w spotkaniu należy zgłaszać mailowo: [email protected]

AGH

Po ustaleniu listy chętnych na spotkanie informacyjne zostaną oni dodani do kanału Teamsach AGH.

Następnie na kanale zostanie opublikowana ankieta w celu ustalenia terminów spotkań na Teamsach.

Na podstawie wyników ankiety zostaną ustalone 2 terminy spotkań odpowiadające jak największej liczbie zainteresowanych.

Po ustaleniu listy chętnych zostaną oni dodani do listy mailingowej.

Następnie opublikowana zostanie ankieta w celu ustalenia terminów spotkań na Zoom-ie.

Na podstawie wyników ankiety zostaną ustalone 2 terminy spotkań odpowiadające jak największej liczbie zainteresowanych.

Uwaga:

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w warsztatach zimowych polega na wykonaniu i przesłaniu pierwszej grupy zadań w określonym terminie
(szczegóły na stronie warsztatów z cyfrowego przetwarzania sygnałów).

Jak wynika z powyższego uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym nie jest konieczne do uczestnictwa w warsztatach.

 

Strony warsztatów

Lato

Zima

Treść

Warsztaty mają na celu przedstawić wybrane zagadnienia związane z technologią 5G.

Zagadnienia są podstawowe i uniwerslane, tzn. niespecyficzne dla 5G ani firmy Nokia.

Forma

Warsztaty mają formę czysto praktyczną, tzn. składają się z serii ćwiczeń do wykonania

Wnioski natury ogólnej (tzw. teoria) wyciągane są na podstawie obserwacji efektów wykonania ćwiczeń.

Ćwiczenia

Ćwiczenia są liczne ale krótkie,  skoncentrowane na jednym aspekcie zagadnienia i maksymalnie uproszczone.
Ma to na celu uniknięcie dużych skoków myślowych lub wykonywania zadań bez zrozumienia.

W miarę możliwości stanowią spójny logicznie ciąg.

Nie zawierają  tzw. „magicznych funkcji” (czyli czegoś gotowego co nie wiadomo jak działa)

Prowadzący

Rozwiązania ćwiczeń są sprawdzane przez prowadzącego, który jednocześnie służy pomocą przy ich wykonaniu.

Organizacja

Warsztaty podzielone są na etapy, dla których określone są terminy wykonania.

Nie oddanie etapu w terminie oznacza rezygnację z warsztatów.

Nie wiąże się to z żadnymi konsekwencjami oprócz braku możliwości uczestnictwa w warsztatach letnich.

Wyniki 

Warsztaty uznaje się za w pełni ukończone po uzyskaniu certyfikatu ukończenia.

Na stronach poszczególnych warsztatów prezentowana lista uczestników .

Lista ta zawiera informacje o liczbie wykonanych zadań lub uzyskaniu certyfikatu.