Nokia Kraków

Współpraca z Wojskową Akademią Techniczną

Rozpoczynamy współpracę z Wojskową Akademią Techniczną

26 Listopada podpisaliśmy ramową umowę o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie. Dzięki niej, na uczelni powstanie m.in. Laboratorium sieci LTE, które umożliwi studentom przybliżenie się do nowoczesnych technologii.

Umowa jest zwieńczeniem dwuletniej pracy w ramach projektu TC Kraków University. Została podpisana podczas uroczystej gali, na której zjawili się m.in: prorektor ds. rozwoju dr hab. inż. Lucjan Śnieżek, prof. WAT, dziekan Wydziału Elektroniki (WEL) prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski ze strony WAT, oraz reprezentujący Nokię dyrektor ds. finansowych Paweł Bień, dyrektor Centrum R&D w Krakowie Krzysztof Persona, koordynator współpracy z uczelniami wyższymi Wojciech Dudziak oraz Kamil Bechta, pracownik Europejskiego Centrum Oprogramowania i Inżynierii we Wrocławiu. Co ciekawe, Wojciech Dudziak i Kamil Bechta są absolwentami Wydziału Elektroniki WAT, a więc był to dla nich powrót do korzeni.

W ramach umowy, zobowiązaliśmy się doposażyć laboratoria WAT w stacje bazowe LTE naszej produkcji, co pozwoli uczelni na rozszerzenie spektrum badań i otworzy nowe możliwości edukacyjno-rozwojowe. Jest to pierwszy krok rozwoju uczelnianego centrum badawczego, w przyszłości planujemy rozszerzenie placówki o stacje bazowe sieci 5G, co umożliwi pracę m.in. nad IoT (Internet of Things).

Współpraca będzie także obejmować dziedzinę edukacyjno – dydaktyczną. Około 500 studentów Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej otrzyma nasze wsparcie w ramach wspólnych projektów badawczych, oraz licznych staży.

Współpraca z Wojskową Akademią Techniczną to kolejny rozdział wspierania środowiska akademickiego przez naszą firmę. Uważamy, że współpraca z uczelniami jest kluczowa w przypadku firmy z sektora nowych technologii, dlatego właśnie powstał projekt TC Kraków University, który jak widać prężnie się rozwija.