Nokia Kraków

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility

Zobacz jak realizujemy CSR (Społeczną Odpowiedzialność Biznesu) w Krakowie

Tworzymy technologie, które pomagają światu współpracować. W naszym Centrum Technologicznym wdrażamy globalną strategię zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym. Naszym celem jest zapewnienie długoterminowego pozytywnego wpływu na społeczności i środowisko, w którym działamy. Prowadzimy etyczny biznes, dbając o naszych pracowników i kontrahentów, współpracując z jednostkami akademickimi i organizacjami non-profit.

Nasze zaangażowanie opiera się na:

Wspieranie rozwoju zawodowego pracowników przy jednoczesnym wsparciu ich zdrowia i życia rodzinnego.

Wspieranie lokalnej społeczności i organizacji non-profit

Wspieranie różnorodności i inkluzywności

Wzmacnianie pozycji kobiet

Zrównoważona produkcja i dbałość o środowisko

Dzielenie się wiedzą